اسانس خوراکی - اسانس پرتقال

اسانس های میوه ایی مناسب جهت استفاده در خط تولید انواع محصولات خوراکی

اسانس خوراکی میوه ایی مناسب برای استفاده درانواع خوراکی ها مانند نوشیدنی، دسر، پاستیل، ژله و ...