رنگ کارامل

رنگ طبیعی - رنگ کارامل

رنگ کارامل از پر استفاده ترین رنگ های طبیعی در صنایع غذایی به شمار می آید.
این رنگ از راه حرارت دادن به کربوهیدرات هایی نظیر فروکتوز،ساکاروز، دکستروز و... در پروسه ایی به نام کاراملیزاسیون تولید می گردد

رنگ کارامل

انواع رنگ کارامل

رنگ کارامل بر اساس واکنش گرهایی که در تولید آن مورد استفاده قرار میگیرد (قلیا،اسید یا نمک) به چهار نوع زیر تقسیم میشود :

  • تایپ یک (E150a)
  • تایپ دو (E150b)
  • تایپ سه (E150c)
  • تایپ چهار (E150d)

رنگ طبیعی کارامل

طیف رنگ کارمل

هر نوع از این چهار تایپ دارای شدت و طیف رنگی متفاوتی است. طیف رنگ در رنگ های کارامل از زرد مایل به قهوه ایی تا قهوه ایی تیره مایل به مشکی است.

رنگ کارامل
رنگ های مشابه در اطلس اوراسیابررسی رنگ لوتئین -رنگ کلروفیل -رنگ کینولین یلو

ویژگی ها

این رنگ محلول در آب است و به دلیل اینکه در دما و فشار بالا تولید می شود و ویسکوزیته بالایی دارد پایداری خوبی نسبت به آلودگی های میکروبی دارد. علاوه بر این رنگ کارامل نسبت به حرارت، نور و اسید نیز مقاوم است.