پودر کاکائو

پودر کاکائو

پودر وانیل

پودر وانیل

پودر وانیلین

پودر وانیلین

کافئین

کافئین

استابلایزر بستنی

استابلایزر بستنی

استابلایزر دوغ

استابلایزر دوغ

قوام دهنده زانتان گام

محصولات قوام دهنده:
زانتان گام - لوکاست بین گام - گوارگام

اسید سیتریک

اسید سیتریک خشک و آبدار

تری سیترات سدیم

تری سیترات سدیم

Cmc

Cmc

سوربات پتاسیم

سوربات پتاسیم

لیسیتین سویا

لیسیتین سویا

بنزوات سدیم

بنزوات سدیم

مالتودکسترین

مالتودکسترین

سیترات روی

سیترات روی

اکسید آهن

اکسید آهن خوراکی