توضیح محصول
پودر کیک

پودر کیک در پاکت های ۲۰ کیلویی

پودر کیک تولید شده با استفاده از جدیدترین روش های روز دنیا و با به کارگیری مرغوب ترین مواد اولیه موجود آماده استفاده میباشد.