توضیح محصول
پودر ژله

پودر ژله در پاکتهای ۱۰کیلویی

پودر ژله تولید شده با استفاده از جدیدترین روش های روز دنیا و با به کارگیری مرغوب ترین مواد اولیه موجود آماده استفاده میباشد.