توضیح محصول
قوام دهنده زانتان گام

محصولات قوام دهنده:
زانتان گام - لوکاست بین گام - گوارگام

زانتان گاملوکاست بین گامگوارگام تولید شده با استفاده از جدیدترین روش های روز دنیا و با به کارگیری مرغوب ترین مواد اولیه موجود آماده استفاده میباشد.