توضیح محصول
سیترات روی

سیترات روی

سیترات روی تولید شده با استفاده از جدیدترین روش های روز دنیا و با به کارگیری مرغوب ترین مواد اولیه موجود آماده استفاده میباشد.