توضیح محصول
سوربات پتاسیم

سوربات پتاسیم

سوربات پتاسیم تولید شده با استفاده از جدیدترین روش های روز دنیا و با به کارگیری مرغوب ترین مواد اولیه موجود آماده استفاده میباشد.