توضیح محصول
رنگ آناتو

آناتو مایع 14%

رنگ آناتو تولید شده با استفاده از جدیدترین روش های روز دنیا و حلال و با به کارگیری مرغوب ترین مواد اولیه موجود آماده استفاده میباشد.