توضیح محصول
آسپارتام

استویا
سوکرالوز
نئوتام
آسپارتام
آث سولفام k
سوربیتول مایع
سوربیتل پودری

رنگ استویااسپارتامسوربیتول مایع تولید شده با استفاده از جدیدترین روش های روز دنیا و با به کارگیری مرغوب ترین مواد اولیه موجود آماده استفاده میباشد