توضیح محصول
تری سیترات سدیم

تری سیترات سدیم

تری سیترات سدیم تولید شده با استفاده از جدیدترین روش های روز دنیا و با به کارگیری مرغوب ترین مواد اولیه موجود آماده استفاده میباشد.