توضیح محصول
رنگ بیت روت

بیت روت پودری

رنگ بیت رومات مایع و پودری تولید شده با استفاده از جدیدترین روش های روز دنیا و حلال و با به کارگیری مرغوب ترین مواد اولیه موجود آماده استفاده میباشد.