توضیح محصول
بنزوات سدیم

بنزوات سدیم

بنزوات سدیم تولید شده با استفاده از جدیدترین روش های روز دنیا و با به کارگیری مرغوب ترین مواد اولیه موجود آماده استفاده میباشد.