توضیح محصول
اسید سیتریک

اسید سیتریک خشک و آبدار

اسید سیتریک خشک و آبدار تولید شده با استفاده از جدیدترین روش های روز دنیا و با به کارگیری مرغوب ترین مواد اولیه موجود آماده استفاده میباشد.