توضیح محصول
اسانس گز و سوهان

اسانس گز و سوهان مایع

اسانس گز و سوهان مایع تولید شده با استفاده از جدیدترین روش های روز دنیا و با به کارگیری مرغوب ترین مواد اولیه موجود آماده استفاده میباشد.