توضیح محصول
اسانس کیوی

اسانس کیوی مایع و پودری

اسانس کیوی مایع و پودری تولید شده با استفاده از جدیدترین روش های روز دنیا و با به کارگیری مرغوب ترین مواد اولیه موجود آماده استفاده میباشد.