توضیح محصول
اسانس کارامل

اسانس کارامل مایع و پودری

اسانس کارامل مایع و پودری تولید شده با استفاده از جدیدترین روش های روز دنیا و با به کارگیری مرغوب ترین مواد اولیه موجود آماده استفاده میباشد.