توضیح محصول
اسانس پونه

اسانس پونه مایع

اسانس پونه مایع تولید شده با استفاده از جدیدترین روش های روز دنیا و با به کارگیری مرغوب ترین مواد اولیه موجود آماده استفاده میباشد.