توضیح محصول
اسانس پسته

اسانس پسته مایع

اسانس پسته مایع تولید شده با استفاده از جدیدترین روش های روز دنیا و با به کارگیری مرغوب ترین مواد اولیه موجود آماده استفاده میباشد.