توضیح محصول
اسانس هفت گیاه

اسانس هفت گیاه دوغ مایع

اسانس هفت گیاه دوغ مایع تولید شده با استفاده از جدیدترین روش های روز دنیا و با به کارگیری مرغوب ترین مواد اولیه موجود آماده استفاده میباشد.