توضیح محصول
اسانس نوشابه انرژی زا

اسانس نوشابه انرژی زا مایع

اسانس نوشابه انرژی زا مایع تولید شده با استفاده از جدیدترین روش های روز دنیا و با به کارگیری مرغوب ترین مواد اولیه موجود آماده استفاده میباشد.