توضیح محصول
اسانس میوه های استوایی

اسانس میوه های استوایی مایع و پودری

اسانس میوه های استوایی مایع و پودری تولید شده با استفاده از جدیدترین روش های روز دنیا و با به کارگیری مرغوب ترین مواد اولیه موجود آماده استفاده میباشد.