توضیح محصول
اسانس موسیر

اسانس موسیر مایع

اسانس موسیر مایع تولید شده با استفاده از جدیدترین روش های روز دنیا و با به کارگیری مرغوب ترین مواد اولیه موجود آماده استفاده میباشد.