توضیح محصول
اسانس قهوه

اسانس قهوه مایع و پودری

اسانس قهوه مایع و پودری تولید شده با استفاده از جدیدترین روش های روز دنیا و با به کارگیری مرغوب ترین مواد اولیه موجود آماده استفاده میباشد.