توضیح محصول
اسانس فندق

اسانس فندق مایع و پودری

اسانس فندق مایع و پودری تولید شده با استفاده از جدیدترین روش های روز دنیا و با به کارگیری مرغوب ترین مواد اولیه موجود آماده استفاده میباشد.