توضیح محصول
اسانس عسل

اسانس عسل مایع

اسانس عسل مایع تولید شده با استفاده از جدیدترین روش های روز دنیا و با به کارگیری مرغوب ترین مواد اولیه موجود آماده استفاده میباشد.