توضیح محصول
اسانس شیر تافی

اسانس شیر تافی مایع

اسانس شیر تافی مایع تولید شده با استفاده از جدیدترین روش های روز دنیا و با به کارگیری مرغوب ترین مواد اولیه موجود آماده استفاده میباشد.