توضیح محصول
اسانس شیر

اسانس شیر مایع و پودری

اسانس شیر مایع و پودری تولید شده با استفاده از جدیدترین روش های روز دنیا و با به کارگیری مرغوب ترین مواد اولیه موجود آماده استفاده میباشد.