توضیح محصول
اسانس شاه توت

اسانس شاه توت مایع و پودری

اسانس شاه توت مایع و پودری تولید شده با استفاده از جدیدترین روش های روز دنیا و با به کارگیری مرغوب ترین مواد اولیه موجود آماده استفاده میباشد.