توضیح محصول
اسانس سیب ترش

اسانس سیب ترش مایع و پودری

اسانس سیب ترش مایع و پودری تولید شده با استفاده از جدیدترین روش های روز دنیا و با به کارگیری مرغوب ترین مواد اولیه موجود آماده استفاده میباشد.