توضیح محصول
اسانس ریحان

اسانس ریحان مایع

اسانس ریحان مایع تولید شده با استفاده از جدیدترین روش های روز دنیا و با به کارگیری مرغوب ترین مواد اولیه موجود آماده استفاده میباشد.