توضیح محصول
اسانس رازیانه

اسانس رازیانه مایع

اسانس رازیانه پودری تولید شده با استفاده از جدیدترین روش های روز دنیا و با به کارگیری مرغوب ترین مواد اولیه موجود آماده استفاده میباشد.