توضیح محصول
اسانس دود

اسانس دود مایع و پودری

اسانس دود مایع تولید شده با استفاده از جدیدترین روش های روز دنیا و با به کارگیری مرغوب ترین مواد اولیه موجود آماده استفاده میباشد.