توضیح محصول
اسانس خیار

اسانس خیار مایع و پودری

اسانس خیار مایع و پودری تولید شده با استفاده از جدیدترین روش های روز دنیا و با به کارگیری مرغوب ترین مواد اولیه موجود آماده استفاده میباشد.