توضیح محصول
اسانس توتی فروتی

اسانس توتی فروتی مایع و پودری

اسانس هفت توتی فروتی مایع و پودری تولید شده با استفاده از جدیدترین روش های روز دنیا و با به کارگیری مرغوب ترین مواد اولیه موجود آماده استفاده میباشد.