توضیح محصول
اسانس تافی کره

اسانس تافی کره مایع

اسانس تافی کره مایع و پودری تولید شده با استفاده از جدیدترین روش های روز دنیا و با به کارگیری مرغوب ترین مواد اولیه موجود آماده استفاده میباشد.