توضیح محصول
اسانس تافی

اسانس تافی مایع و پودری

اسانس تافی مایع و پودری تولید شده با استفاده از جدیدترین روش های روز دنیا و با به کارگیری مرغوب ترین مواد اولیه موجود آماده استفاده میباشد.