توضیح محصول
اسانس بادام تلخ

اسانس بادام تلخ مایع

اسانس بادام تلخخ مایع تولید شده با استفاده از جدیدترین روش های روز دنیا و با به کارگیری مرغوب ترین مواد اولیه موجود آماده استفاده میباشد.