توضیح محصول
اسانس انگور سفید

اسانس انگور سفید پودری

اسانس انگور سفید مایع و پودری تولید شده با استفاده از جدیدترین روش های روز دنیا و با به کارگیری مرغوب ترین مواد اولیه موجود آماده استفاده میباشد.