توضیح محصول
اسانس انگور قرمز

اسانس انگور قرمز مایع و پودری

اسانس انگور قرمز مایع و پودری تولید شده با استفاده از جدیدترین روش های روز دنیا و با به کارگیری مرغوب ترین مواد اولیه موجود آماده استفاده میباشد.