رنگ کارتاموس

رنگ طبیعی -  کارتاموس

رنگ کارتاموس، رنگدانه قرمزی است که از گیاه گلرنگ یا گل خشت با نام علمی carthamus tinctorius به دست می آید و به عنوان رنگ خوراکی با نام رنگ طبیعی Red 26 شناخته میشود..

رنگ کارتاموس

کاربرد رنگ کارتاموس

گیاه گلرنگ از دیرباز در مناطق مختلفی از جهان کشت می‌شده و قدمت استفاده از رنگ کارتاموس به مصر باستان باز میگردد. در کشورهای اروپایی از این رنگ جهت رنگرزی پشم و در ژاپن به عنوان رنگ ابریشم و رنگ آرایشی مورد استفاده بوده است.
از کارتاموس علاوه بر استفاده در صنایع غذایی به عنوان رنگدانه در محصولات آرایشی نیز استفاده میگردد. این رنگ در آب قابل حل و در اتر و اتانول غیر قابل حل می‌باشد.

رنگ کارتاموس

طیف و ویژگی رنگ کارتاموس

طیف رنگی کارتاموس در محیط اسیدی زرد رنگ و در محیط قلیایی از زرد تا نارنجی است.
رنگ کارتاموس مقاومت خوبی نسبت به نور و گرما دارد و معمولا در محصولاتی که پایه شیر دارند به عنوان رنگ خوراکی استفاده میشود. در صورت استفاده از این رنگ با دز بالا، ممکن است باعث ایجاد طعم عسلی در محصول نهایی گردد.

رنگ کارتاموس
رنگ های مشابه در اطلس اوراسیا بررسی رنگ بتاکاروتن -رنگ کینولیین یلو